Данъчни проверки и ревизии | Що е то и как да сме изрядни?

Данъчни проверки и ревизии | Що е то и как да сме изрядни? Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в България съществуват две официални форми за упражняване на контрол и проверка на данъците и това са данъчните ревизии и данъчнипроверки. В тази статия ще обсъдим повече за това какво означават данъчни проверки и ревизии, кога можете да… Continue reading Данъчни проверки и ревизии | Що е то и как да сме изрядни?

ТРЗ и личен състав | Защо ни е необходими специалист?

ТРЗ и личен състав: защо ни е необходим специалист? В миналото в структурата на повечето компании са присъствали два големи отдела. Тяхната основна задача се свързвала с изготвянето и обработването на документи и информация, свързана с трудовите правоотношения на работещите в организацията. Единият отдел е Личен състав. Основната му функция се свързва със: създаването на… Continue reading ТРЗ и личен състав | Защо ни е необходими специалист?