Счетоводни Услуги за Криптовалута

Криптовалутите стават все по-популярни и заемат своето място в инвестиционните портфейли. Въпреки това данъчните процедури не са широко известни и е важно да получите информация за данъците си и правилното осчетоводяване на криптовалута, преди да предприемете такива инвестиции.

Тъй като в България не са много счетоводителите, предлагащи счетоводни услуги за криптовалути, ние получаваме множество запитвания относно данъчното облагане на криптовалути.

Екипа ни е ситуиран в България и ние не подкрепяме аутсорсинга за разлика от някои други счетоводни фирми.

Предлагаме експертни познания и необходимия опит на водене на счетоводство за търговия с криптовалути. Ще ви консултираме с правилната терминология, така че да ни разберете.

Светът на криптовалутите става все по-разнообразен и ВиаАктив предлага най-добрите счетоводни услуги за криптовалути в България.

Данъчна подготовка и осчетоводяване на криптовалута

ВиаАктив са експертите в България за данъчна подготовка и счетоводни консултантски услуги за биткойн, други криптовалути, свързани с блокчейн. Можем да помогнем на вашия бизнес успешно да управлява при спазване на данъчните изисквания.

Помагаме на бизнес клиентите си, търгуващи с крипто и блокчейн с подготовката на данъчни декларации, осигуряваме допълнителна защита по време на счетоводния процес и подготовката на данъците, като сме на разположение за одити или консултации.

В зависимост от дейността ви (добив, инвестиране, арбитраж и т.н.) може да се наложи плащане на данъците по данъчните ставки. Възможно е също така сделката потенциално да се квалифицира като напълно освободена от данъчно облагане. Може да се да се вземе предвид и ДДС ставката в зависимост от това дали търгувате като бизнес.

В зависимост от това с кои дейности и видове криптовалута се занимавате, се определя типа структура, която да управлявате за водене на счетоводните записи на транзакциите с криптовалута. Това е от изключително важно значение, за запазване на по-ниските такси за счетоводство. Ние ще ви уведомим какви данни е необходимо да съхранявате.

Данъчното законодателство за криптовалути не винаги е ясно. Можете да получите информация за изискванията на НАП за търговия с криптовалути, но ние ще ви посъветваме относно объркващите тълкувания и за последиците от всички ваши крипто дейности. Разполагаме с персонал за счетоводни нужди, данъчни оценки, идентифициране на възможности за спестяване, защита на вашите активи и обучение на екипа ви – кога и какво трябва да се записва по време на всяка транзакция с блокчейн криптовалута.

Счетоводна Документация при Транзакции с Криптовалута

Ако не сте сигурни какви записи или процеси, трябва да проследявате за вашия крипто бизнес или вашите лични инвестиции, ВиаАктив е тук, и ще ви помогне да разберете каква документация ви е необходима, инструментите за отчитане, които биха могли да помогнат, и как да разберете данъчните закони за множество различни ситуации или юрисдикции.

Нашият екип може да ви помогне да прегледате операциите си и да определите най-добрите възможности, за да продължите напред, като се подготвите за разходите и идентифицирате областите, където можете да спестите.

Някои въпроси, които да зададете, преди да наемете счетоводител по криптовалута

За да сте сигурни, че счетоводителят, който наемате, е експерт в областта на криптовалутата, задайте му въпросите по-долу:

Защо да изберете ВиаАктив за свой счетоводител по криптовалута в България?

Не всички счетоводители разбират дейността за осчетоводяване на криптовалута или се занимават с криптовалута. Данъчните разпоредби все още не определят изрично конкретно законодателство за криптовалутите и насоките се развиват постоянно. От жизненоважно значение е да намерите счетоводител по криптовалута в България, който разбира най-новите разработки и е толкова информиран в областта, колкото и вие.

Гордеем се, че сме начело със счетоводните си познания за криптовалута.

Ние предлагаме на бизнеса с криптовалути и на инвеститорите всички услуги, от които се нуждаят, за да бъдат успешни, като изготвяме и подаваме данъчни декларации, при пълно съгласуване на вашата крипто активност от борси и портфейли. На разположение сме за счетоводни и данъчни консултации за търговия с криптовалути.