Счетоводни стъпки за стартиращ бизнес

Предизвикателството от реализиране на идеите и стартиране на бизнес е вълнуващо, но процеса е продължителен и изисква последователност. Предприемачите ще се нуждаят от подходящо планиране и разработване на стратегии, за да развият успешно бизнеса си.

Тази статия разглежда първоначалните стъпки, свързани със счетоводството, които всеки предприемач трябва да предприеме, за да стартира с успех собствения си бизнес.

Планирне на счетоводна стратегия при стартиране на бизнес

Като собственик нов на бизнес ще имате толкова много задължения и няма да ви стига времето, да се фокусирате върху вашите счетоводни нужди, а те са от огромно значение за успеха на бизнеса ви.

Трябва да планирате счетоводната стратегия още от самото начало.

Избор на подходящ счетоводител

Имате ли нужда от счетоводител? Отговорът зависи от вашето познаване на счетоводните принципи и от времето, което имате на разположение, освен другите изисквания за стартиране на новия ви бизнес.

За да стесните допълнително кръга на кандидатите, е добра идея да създадете списък със специфичните видове съвети и услуги, които ще ви трябват.

Определете как да получавате плащания

Това означава да определите дали ще приемате плащания онлайн, чрез POS система или лично.

Отваряне на банкова фирмена сметка

Дружествата с ограничена отговорност са длъжни да държат своите финанси отделно от личните сметки на своите собственици, докато едноличните търговци не са изправени пред такива ограничения. Но въпреки че едноличните търговци могат законно да смесват личните и бизнес разходите си в една и съща сметка, ние винаги ви съветваме да го правите.

Започнете с разплащателна сметка и бизнес карта.

Проследявайте разходите си

Много разходи за малкия бизнес се приспадат от данъците, включително определени разходи за стартиране на бизнес. Но, за да претендирате за тези удръжки, трябва да водите отчет за всичко, което харчите.

Създаване на система за обработка на заплати

С разрастването на вашия бизнес ще се наложи да наемате изпълнители и служители.

Преди да привлечете нови членове в екипа си, се уверете, че сте ги категоризирали правилно като служители или изпълнители по договор.

Опреляне на данъчните ви задължения

Те могат да включват данъци върху печалбата, върху заплатите, данъци върху продажбите като ДДС и годишни корпоративни данъци. Уверете се, че сте запознати със задълженията си във всяка област и колко време трябва да водите и пазите отчетите.

Изготвяне на финансови отчети

В зависимост от вашия бизнес, трябва да изготвяте набор от финансови отчети месечно или тримесечно.

Ако поддържате финансови отчети за края на месеца, вашите банкови движения, трябва да бъдат включени във финансовите отчети, за да сте сигурни, че балансът на вашата главна книга и банковия баланс съвпадат.

Баланса на компанията, показва активи, пасиви и собствен капитал.