Аутсорсинг на счетоводни услуги

Много малки предприятия, стартиращи фирми и предприемачи намират за предизвикателно и нерентабилно да наемат счетоводител и преминават към аутсорсинг счетоводни услуги. Особено счетоводител с подходящите умения, който да подготвя финансовите отчети на компанията, да управлява операции по банкови сметки, да анализира финансови данни и да изготвя изходящите фактури. Следователно повече от една трета от малките фирми възлагат счетоводството си на счетоводни къщи с подходящи знания и квалификация, които могат да вършат същата работа по-качествено и ефективно.

Ползи от аутсорсинг на счетоводни услуги

Чрез аутсорсинг на счетоводни услуги, спестявате средства за изплащане на заплати, данъци, офис консумативи и обезщетения за служител на пълен или непълен работен ден. Също така избягвате загуба на производителност, която може да се появи при наемането на служители на пълен работен ден.

Следователно, ползването на счетоводна услуга от външни изпълнители често е по-евтина и по-рентабилна от наемането на вътрешен персонал, който да изпълнява вашата финансова функция.

Използване на проактивен подход

Счетоводния екип при външен изпълнител, има предимството на да бъде проактивен и там където забележи признаци на проблеми при разходите и паричните потоци, да ви уведоми предварително.

Елиминиране на времето и разходите за наемане

Процесът на подбор и наемане на персонал, отнема от вашето бизнес време, също ви коства средства. Ако възложите счетоводните услуги на външни изпълнители, тези проблемни действия се елиминират.

Спестяване на вашето време

С разрастването на вашия бизнес ще откриете, че отделяте повече време за управление на парите си и по-малко време за развитие на бизнеса. Следователно аутсорсинг на административни задачи, като счетоводство ви помагат да насочите времето, енергията и ресурсите си към създаването на бизнес стратегии.

Експертни счетоводители

Аутсорсинг услугите на вашето счетоводството, ви предлагат възможността да наемете професионалист с по-високо ниво на опит на достъпна цена.

Аутсорсинг фирмите за счетоводство и счетоводни услуги непрекъснато подобряват своите умения и квалификация, за да останат конкурентоспособни на пазара. Те могат да предоставят следните услуги:

Мащабно счетоводство

Доставчика на аутсорсинг счетоводство, има способността да разширява значително вашите услугите, без никакво забавяне.

Доставчиците на счетоводни услуги, могат да бъдат таксувани почасово, което означава, че можете да увеличите или намалите часовете без прекъсване на процеса.

Използване на автоматизирани технологии

Намаляване на разходите за ИТ. Счетоводните фирми са в крак с водещите счетоводни технологии и практики. Няма нужда да изграждате и налагате свои собствени, тъй като това е скъп и дълъг процес.

Данни в реално време – данните се обработват с постъпването им и това може да бъде конкурентното предимство, от което се нуждае вашата компания.

По-добра сигурност на данните. Организационната приемственост и възстановяването при бедствия, трябва да се обмислят, преди да възникне тази нужда.

Счетоводителя е ваш съветник

Добрият счетоводител винаги ще ви дава съвети как да направи счетоводството и процесите по-ефективни.

Малка възможност за измама

При ползването на външни счетоводни услуги имате няколко човека, които се грижат за обработката на вашите транзакции и отчетите, което осигурява засилен вътрешен контрол.

На какво да обърнете внимание, преди да предприемете аутсорсинг на счетоводни услуги

Важно е да попитате от какво наистина имате нужда, преди да наемете вашия счетоводен аутсорсинг доставчик.

Да се подготвят доклади и отчети за края на месеца, балансите, услугите за заплати, да се докладва пред данъчните и държавните институции или да се погрижат за задълженията и вземанията по сметките ви. Може би имате нужда от някой, който да подготви вашите банкови анализи или просто да въведе данните в счетоводния софтуер?

Какви са месечните взаимоотношения?

Не забравяйте да изясните месечните услуги, и очакванията да са определени в началото.

С подходящата аутсорсинг счетоводна фирма трябва да има добра комуникация, и да се гарантира, че екипът ви е лесно достъпен. Важно е да прецените опциите кой е най-високият приоритет – незабавен отговор или подходящият срок, за да получите правилните отговори.

Какви счетоводни квалификации търсите?

Уверете се, че компанията, която искате да наемете, е опитна, професионална и с подходяща квалификация.

Какви са изискванията ви за сигурност на данните?

Изключително уважаваната фирма борави с данните на своите клиенти с най-необходимата поверителност и гарантира, че всяка транзакция е сигурна. Това е от съществено значение, защото вие не само ще им съобщавате информация за паричните потоци, но и поверителни данни.

Споразумение за гъвкаво ниво на обслужване.

Доставчикът на счетоводни услуги, трябва да покаже гъвкавост и желание да отговаря на вашите бъдещи нужди и изисквания.