Счетоводни тенденции през 2021 г.

Финансово-счетоводната индустрия върви към трансформация. Пандемията Covid-19 значително промени начина на работа на счетоводните специалисти. Добър счетоводител София е необходимост от, която всеки бизнес базиран в столицата се нуждае.

Съветници и счетоводители

През 2020 г. бизнесът спря да търси скъпи консултантски и счетоводни услуги, тъй като паричният поток на повечето от тях беше в затруднение. Сега, през 2021 г., стойността на счетоводните услуги ще започне да се увеличава с възстановяването на бизнеса, тъй като това е моментът за компаниите да се възползват от възможностите и да преминат към по-дългосрочно планиране.

Клиентите търсят стратегически съветници, поради което счетоводителите трябва да поемат отговорността, да общуват ефективно с тях и активно да им предлагат информация и варианти за развитие.

Винаги е имало известно припокриване между дипломирани счетоводители и финансови съветници, но сега счетоводната индустрия все повече се фокусира върху анализа на данните и много счетоводители преминават към по-консултантски роли.

Използване на изкуствен интелект (AI)

Компаниите използват технология за автоматизиране на повтарящи се, изморителни и отнемащи време задачи, така че професионалистите да могат да се съсредоточат върху сложни проблеми и опасения. Изкуственият интелект може също да намали грешките и да подобри качеството на работа, като наблюдава документи и сигнализира за проблеми.

Базираният на AI счетоводен софтуер вече улесни натоварването на счетоводителите и финансовите специалисти, като ги оборудва с интелигентни инструменти за управление на всяка счетоводна задача. AI помага да се анализират огромни обеми от данни и да се генерират по-точни анализи за кратко време и на намалени разходи.

Това ще позволи на счетоводителите да съсредоточат времето си върху дейности с по-голямо въздействие и по-висока стойност.

Добър счетоводител София и възможност за работа от разстояние

Счетоводните фирми ще предлагат хибридно работещи модели през 2021 г., използвайки автоматизирани процеси и онлайн софтуер. Някои членове на екипа ще работят от централата на компанията, докато други ще осигуряват дистанционна поддръжка, насърчавайки по-голям баланс между професионалния и личния живот.

Анализ на данни и интеграция

Счетоводителите ще използват най-новите технологии, като бюджетиране, инструменти за прогнозиране и анализ на данни, за да разпространяват предположения в реално време в еволюиращи ситуации.

Анализът на данни помага да се идентифицират оперативната неефективност и да се управляват по-добре рисковете, повече бизнеси ще използват анализ на данни и възможности за вземане на решения.

Интеграцията с други приложения за управление на бизнеса, също е решаващ фактор, който технологията е добавила към счетоводния процес.

Онлайн счетоводство и избор на добър счетоводител София

За разлика от традиционния счетоводен софтуер, онлайн счетоводството има доста предимства. Най-удобното от тях е, че бизнесът не трябва да разчита на настолно приложение и софтуеър, а може по всяко време от разстояние да следи процесите.

Онлайн счетоводството спаси бизнеса от значителни предварителни разходи за традиционния софтуер. Счетоводителите и други професионалисти имат незабавен достъп до своите счетоводни данни, създавайки работен процес в реално време с повишена ефективност, които спестяват ценно време. Лесното споделяне на документи, аналитичните данни в реално време в помощ на бизнес решенията, изчерпателното отчитане са важни предимства, които тласкат бизнеса да избере онлайн счетоводния софтуер пред настолните приложения.

Онлайн счетоводството не само дава мобилност, но и осигурява безпроблемна интеграция, която елиминира затрудненията в работния процес.

Повишаване на уменията

Съвременната работна сила се нуждае от хора с разнообразни качества и умения, включително умения, които могат да работят в среда на сътрудничество и активно да се вслушват в клиентите.

Сигурност на данните

С преместването на документацията онлайн, нарушенията на данните стават все по-чести. Финансовите отдели винаги са най-уязвими от кибератаки и хакери, и отговорността им е голяма при управлението на търговски данни с висока стойност.

Обучението за разпознаване на потенциално опасни имейли и засичане на атаки ще продължи да бъде от решаващо значение за счетоводните екипи.

Автоматизирано счетоводство

Автоматизираните счетоводни процеси спестяват време, пари и може би най-важното – грешки.

Някои от процесите, които се автоматизират, включват работни потоци, банково съгласуване, записи в дневници, междуфирмена консолидация, признаване на приходи, отчитане на лизинг и амортизация.

Офшоринг

Бизнесите спестяват разходи за работна сила, като възлагат дейностите на офшорни външни изпълнители – държави с по-нисъск стандарт за живот, които поддържат качеството и комуникацията, чрез базирани онлайн счетоводни програми.

Аутсорсинг

По-малките фирми аутсорсват счетоводството си, за да избегнат наемането на допълнителен персонал. По-големите фирми могат да възложат част или всичките си сметки на външни изпълнители, обикновено това се прави, за да се спестят пари.

Освен това аутсорсингът понякога може да ви даде достъп до набори от умения, технологии и опит, които вашата компания не би постигнала лесно или на достъпни цени, като наеме нов персонал и инвестира в собствена инфраструктура.

В 2021 г. счетоводителите ще продължат да демонстрират своята устойчивост и незаменима роля в бизнеса. Те ще се адаптират и приемат нови тенденции, за да помогнат и да насочат бизнеса към следващата фаза.