Услуги за Откриване на Фирма

ВиаАктив ще се погрижи за учредяването и вписването на вашата компания в България, за да можете вие да се заемете с процесите по развиване на бизнеса. Нашата гама от услуги обхваща целия процес на откриване на фирма. След стартирането на компанията ще продължим да работим с вас и да ви предоставяме персонализирани счетоводни услуги.

Разполагаме с многоезичен екип, който може да уреди целия процес вместо вас, като се погрижи за всички юридически и счетоводни дейности, от ваше име.

България има много различни предимства, но също и тънкости, което означава че може да ви бъде трудно да се ориентирате в сложния правен процес, езиковата бариера и бюрокрацията, особено ако сте чужда организация, която се опитва да започне бизнес в България.

Какъвто и да е езика ви, откъдето и да идвате или където и да отивате, ние разполагаме с нужните инструменти, за да направим процедурата по откриване на компанията, възможно най-опростена и без излишен стрес.

Благодарение на натрупания ни многогодишен опит, можете да сте увечерени, че ВиаАктив разполага със знанията и необходимите контакти, за да може учредяването на компанията ви в България да премине гладко и безпроблемно.

Фирмени Дефиниции

Учредяването на юридическо лице е правния процес за създаване на дадена компания. Дружеството е правното средство, което законово разделя активите на компанията от нейните собственици.

Корпоративното управление се състои в гарантирането на законосъобразността и доброто състояние на компанията или юридическото лице. Спазването на местните разпоредби и закони, е от жизнена важност за да се избегнат глоби и наказания.

Счетоводните книги са формален регистър на историята и устройството на юридическото лице и трябва редовно да бъдат обновявани. Съдържаната информация включва собственост, администрация и корпоративно управление на юридическото лице.

Законният представител е правното лице на фирмата и представлява законовото подписващо лице, за всички активи на компанията. Те носят юридическата отговорност, да поддържат доброто състояние и функциониране на юридическото лице.

Данъчното седалище е юридическият адрес на една компания. Този адрес е достъпен в публичните регистри и се използва, за всяка официална правителствена и юридическа кореспонденция.

Процес за Стартиране на Компания в България

Започвайки един бизнес, знаете че предстоят много действия, които трябва да извършите и системи, които да подготвите, за да създадете основите му и той да бъде успешен. Екипът на ВиаАктив ще ви помогне с:

 • Определяне на най-добрата структура на бизнеса.
 • Асистиране с финансовия анализ на вашия бизнес план.
 • Съвети за вида счетоводен софтуер, от който може да се нуждаете.
 • Съвети и съдействие, при отварянето на фирмена банкова сметка.
 • Ще се увери, че вашите счетоводни процедури, отговарят на правилата и изискванията на Българското законодателство.
 • Ще ви посъветва как да следите разходите, по време на вашите ежедневни бизнес дейности
 • Ще ви обясни важността на разделянето на личните и фирмените разходи.
 • Регистриране на вашия бизнес по ДДС (когато е нужно).
 • Ще съдейства за придобиването на Уникален Данъчен Идентификатор.

Ползи от Учредяване на Фирма

Какви са ползите, от учредяването на една компания в България?

 • България има най-ниското данъчно облагане в ЕС, като Корпоративният Данък върху печалбата е с фиксирана ставка от 10%.
 • Българското данъчно законодателство е изцяло съчетано със законодателството на ЕС.
 • Местната валута е фиксирана към Еврото: EUR/BGN = 1.95583.
 • Нужни са, едва няколко дни, за да бъде регистрирана една нова компания в България. Минималният начален капитал, бе сведен до едва €1. Международната регистрация по ДДС, отнема 10 дни.
 • Някои от най-големите Европейски банки, имат представителства в България.
 • България е подписала Споразумения за Двойно Данъчно Облагане, с 58 страни от целия свят.
 • България има евтини, висококвалифицирани служители, доста достъпни наеми и отлична стойност на недвижимите имоти.
 • Разположена е на главния път, между Европа и Азия, в центъра на Балканския Полуостров.